Úvodní stránka

Stanovisko CZESHA k maturitním zkouškám

Připomínky a komentáře k průběhu maturitních zkoušek v jarním období 2010/2011

Na základě zkušeností s průběhem maturitních zkoušek v tomto roce se domníváme, že standardizovaná jednotné zkouška je realizovatelná. Díky mimořádnému úsilí všech zúčastněných proběhla bez zásadních komplikací. Nicméně je zde řada oblastí, ve kterých je dle našeho názoru nutné provést změnu.

Aktuality ze Sdružení soukromých škol

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska pořádá dne 20.5.2009 v Mladé Boleslavi VIII. Mezinárodní kongres soukromých škol, který je doprovodným programem akcí k předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.

Připomínky CZESHA k 1. verzi „Bílé knihy terciárního vzdělávání“

Unie školských asociací ČR sdružuje kromě Asociace vyšších odborných škol (AVOŠ), která zastupuje většinu VOŠ působících v našem vzdělávacím systému také naprostou většinu ostatních VOŠ působících ve spojení se středními školami v dalších profesních asociacích.
V tomto kontextu jsme vedli diskuzi o tezích 1. verze „Bílé knihy“ a dále uvádíme zásadní stanoviska a návrhy týkající se transformace VOŠ.

Nepříznivý vývoj v oblasti kvalifikovaných technických profesí – základní teze a návrhy opatření

  1. Příčiny současné situace

    Ve struktuře technických profesí dochází k velmi nepříznivému vývoji, který limituje další rozvoj v této oblasti, tak významné pro naši ekonomiku.

    Lze předpokládat, že bez zásadních opatření se bude situace dále zhoršovat.

    Nejdůležitější příčiny tohoto stavu:
    1. Všeobecn
...
Poslední soubory
priloha-zapisu-czesha-10-11-5-vyuziti-pravnich-opatreni-pri-reseni-problemoveho-chovani-zaku.pdf

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Vloženo: 29. května 2017, 01:06, staženo: 16x
prezentace-reforma-financovani-msmt.pptx

Změny financování regionálního školství

Vloženo: 29. května 2017, 01:05, staženo: 10x
prezentace-imka-czesha-110517.pptx

PROJEKT IMKA

Vloženo: 29. května 2017, 01:04, staženo: 9x
nr-2017-05-10.pptx

Národní rada unie Czesha

Vloženo: 29. května 2017, 01:03, staženo: 18x
kariera-prezentace.pptx

Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících – kariérní řád učitelů

Vloženo: 29. května 2017, 01:02, staženo: 12x