Prohlášení Unie CZESHA k chystaným změnám v regionálním školství

Unie školských asociací ČR - CZESHA podporuje kroky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke zlepšení kvality českého školství.  Mezi klíčové změny řadí oblast financování regionálního školství, která má školám a školským zařízením zajistit dostatečné finanční prostředky pro vzdělávání  a  školské  služby  v potřebné kvalitě.

CZESHA také podporuje zavedení funkčního  kariérního systému, který podpoří celoživotní profesní rozvoj pedagogů a propojí ho se systémem společensky zodpovědného odměňování.

Stabilizaci financování a důstojné odměňování učitelů  a pracovníků škol a školských zařízení  považuje za nezbytné kroky k dalšímu rozvoji českého vzdělávacího systému a  ke zlepšení prestiže těchto povolání.

 

 

V Praze, 13.4. 2016                                                               Ing. Jiří Zajíček, v.r.

    galerie