Stanovisko předsednictva Unie školských asociací ČR – CZESHA k přípravě reformy financování regionálního školství.

Předsednictvo Unie CZESHA musí konstatovat, že dosud nejsou k dispozici žádné další podrobné
informace k parametrům připravované reformy. Kromě trvalých ujištění, že reforma nepoškodí
v platovém ohodnocení žádného pracovníka našich škol bylo deklarováno, že reforma zajistí pro
ředitele také předvídatelnost dlouhodobějšího personálního zajištění provozu, a tedy zlepšení
podmínek manažerské odpovědnosti ředitelů. Jsme však svědky, že místo vytváření prostoru
pro dobrý chod našeho školství, přichází řada návrhů, které pokud budou prosazeny, přinesou
zmatky a neklid do personální práce ve školách. Příkladem je stanovení nepodkročitelného
minima u přijímací zkoušky, snahy zavést duální systém do vzdělávání atd.

Proto je pro nás reforma v tomto stavu připravenosti nepřijatelná a její spuštění považujeme za
velice problematické a riskantní pro střední školy.

Jsme toho názoru, že současný stav určitým způsobem dává pracovníkům ve školství pocit
jistoty i postupného navyšování platu a že takto bude naplněn slib průměrného platu učitelů ve
výši 45 tisíc Kč měsíčně.

V průběhu několika minulých let jsme se aktivně podíleli na nastavení rozsahu výuky
(parametru H max.) pro jednotlivé obory vzdělání a tuto diskusi jsme vítali. Bohužel dosud
nemáme k dispozici žádné konkrétnější údaje zejména ve vztahu k nadtarifním složkám platu
pedagogů ani k otázkám počtu nepedagogických pracovníků ve školách. Žádná škola tedy dosud
neví a ani nemůže odhadnout, s jakým objemem finančních prostředků bude od ledna 2020
hospodařit. Velké obavy vzbuzuje především nenároková část platu učitelů, kde se některé
školy s dobrou naplněností dnes pohybují v řádu 10 – 15 % v osobních příplatcích či odměnách a
nikdo není ochoten a schopen garantovat zachování tohoto stavu. Obáváme se, že reforma není
dostatečně připravená a nebude dostatečně finančně pokryta, což povede k nivelizaci mezd.
Všechny školy budou financovány stejně bez ohledu na kvalitu poskytovaných služeb, což může
být velice demotivační pro všechny jejich pracovníky a v důsledku toho může dojít ke snížení
kvality poskytovaného vzdělání. V souvislosti s reformou mělo dojít i k navýšení počtu
nepedagogů, které nutně potřebujeme k zajištění provozu škol a školských zařízení, o kterém
dosud také nemáme žádné další informace.


V Praze dne 16. ledna 2019

Ing. Jiří Zajíček, v.r.

  1. stanovisko-predsednictva-k-financovani-2019.pdf

    Stanovisko předsednictva Unie školských asociací ČR – CZESHA k přípravě reformy financování regionálního školství.

    Vloženo: 27. ledna 2019, staženo: 382x

galerie