Usnesení Národní rady Unie školských asociací ČR - Czesha z jednání ve dnech 10. - 11. 5. 2017

 1. K aktuální situaci na Ministerstvu školství

  Národní rada Unie školských asociací CZESHA
  se znepokojením sleduje další změnu na pozici ministra školství a pevně věří, že se změnou ministra bude zachována kontinuita připravovaných věcí a slibovaný růst mezd pracovníků ve školství.
   
 2. K dalším odborným tématům

  Národní rada Unie školských asociací CZESHA

  opětovně nesouhlasí s možností opakování přijímací zkoušky v maturitních oborech vzdělání.

  Doporučuje na základě statistických výsledků CZVV přehodnotit možnost konání přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech. Výsledky jednotlivých žáků se u opakovaných testů výrazně nelišily od výsledků z prvního termínu.

  Národní rada Unie školských asociací CZESHA
  nepodporuje snahy a kroky vedoucí ke vzniku Pedagogické komory jako samosprávné profesní organizace pedagogických pracovníků s povinným členstvím pedagogů. Tento orgán považuje v současném právním rámci za nadbytečný a nepotřebný. Potřeby škol i pedagogů, stejně tak jako zajištění kvality výuky, jsou podle jejího názoru dostatečně garantovány stávajícím právním rámcem pro profesi pedagoga a sledovány a projednávány jednotlivými profesními asociacemi působícími v oblasti školství.

  Národní rada Unie školských asociací CZESHA
  otevřela diskuzi ke kvalifikačním požadavkům na učitele mateřské školy.

  Navrhuje zachovat možnost získání kvalifikace učitele mateřské školy na středních odborných školách, vyšších odborných školách a vysokých školách v bakalářských i magisterských studijních programech pedagogického zaměření.

  Doporučuje pro pozici ředitele mateřské školy získaní kvalifikace v terciární sféře vzdělávání.
  Doporučuje rozšířit specializační pozice v zákoně o pedagogických pracovnících pro činnost výchovného poradce a koordinátora třídního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání s požadavkem získání kvalifikace v terciární sféře vzdělávání.

  Doporučuje diferencovat v Katalogu prací pracovní činnosti učitele mateřské školy s různou kvalifikací (SŠ, VOŠ, VŠ).


Ing. Jiří Zajíček, v.r.
        předseda

  galerie