Usnesení Národní rady Unie školských asociací ČR CZESHA z jednání ve dnech 6. 11. – 7. 11. 2018

Byla přijata následující usnesení:

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
vzala na vědomí zprávu předsedy Ing. Jiřího Zajíčka o plnění usnesení z minulého jednání, které proběhlo ve dnech 15. 5. – 16. 5. 2018.

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
schválila návrh rozpočtu na rok 2019.

Hlasování:
Z 10 přítomných člen -  pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0.

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
provedla doplňující volby a zvolila do předsednictva NR CZESHA Mgr. Vladimíra Koldera a do Dozorčí rady Ing. Jaroslava Semeráda.

Hlasování:
Z 10 přítomných členů - pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0.

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
trvá na pravidelném navyšování platu pedagogických pracovníků minimálně o 15 % ročně s cílem dosažení 130 % průměrné mzdy v ČR, a to do roku 2021. U nepedagogických pracovníků ve školství požaduje postupné roční navyšování platu o 10 %.

Hlasování:
Z 10 přítomných členů - pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0.

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
je znepokojena pomalým a neprůhledným průběhem revizí RVP. Nabízí aktivní spolupráci v této oblasti.

pověřuje Mgr. Richarda Žerta jednáním s Národním ústavem pro vzdělávání na revizi RVP v oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů.

Hlasování:
Z 10 přítomných členů - pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0.

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
opakovaně nesouhlasí s možností opakování přijímací zkoušky.

doporučuje na základě statistických výsledků CZVV přehodnotit možnost konání přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech. Výsledky jednotlivých žáků se u opakovaných testů výrazně nelišily od výsledků z prvního termínu.

Zároveň navrhuje přehodnotit současný systém a nahradit jej plošným testováním žáků v základních školách.

Hlasování:
Z 10 přítomných členů - pro hlasovalo 9, proti 1, zdržel se 0.

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
vznáší požadavek na systémové navýšení platu ředitelů škol a školských zařízení, a to z důvodu zvyšujících se nároků na jejich práci.

Hlasování:
Z 10 přítomných členů - pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0.

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
projednala problematiku nového modelu financování regionálního školství. Vyjadřuje velké znepokojení z důvodu nejasných parametrů financování, a to zejména v nadtarifních složkách platu pedagogických pracovníků a financování práce nepedagogických pracovníků.

žádá upřesnění a konkretizaci výše uvedených informací.

konstatuje, že je nutné zajistit plné finanční pokrytí reformy a dále ji neodkládat.

Hlasování:
Z 10 přítomných členů - pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0.

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
žádá snížení míry přímé vyučovací povinnosti ředitelů základních škol, která je vyšší než u ředitelů jiných druhů škol.

Hlasování:
Z 10 přítomných členů - pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0.

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
bere na vědomí informaci o postoji členů orgánů samospráv k aktuálnímu dění ve školství.

oceňuje podporu, kterou přítomní představitelé orgánů samospráv vyjádřili členům NR CZESHA zastoupené předsedou Ing. Jiřím Zajíčkem.

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
podporuje zachovat stávající podobu maturitní zkoušky s možností volby zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky.

 

Zapsala: Mgr. Romana Studýnková
Ověřil: Ing. Jiří Zajíček

 

Rytířsko 6. 11. – 7. 11. 2018

Ing. Zajíček
předseda Národní rady Unie školských asociací ČR CZESHA

  1. usneseni-6-11-7-11-2018.docx

    Usnesení Národní rady Unie školských asociací ČR CZESHA z jednání ve dnech 6. 11. – 7. 11. 2018

    Vloženo: 18. listopadu 2018, staženo: 322x

galerie