Usnesení Národní rady Unie školských asociací ČR CZESHA ze dne 6. 11. 2014

Národní rada Unie školských asociací ČR CZESHA

opětovně podporuje

celoplošné testování žáků základních škol.

navrhuje

využití výsledků testování v přijímacím řízení na střední školu.

Hlasování:

Z 12 přítomných členů NR CZESHA – pro hlasovalo 12, proti hlasovalo 0, zdrželo se 0.

 

Národní rada Unie školských asociací ČR CZESHA

opětovně podporuje

zachování stanovení kritérií pro přijetí na střední školu ředitelem dané školy.

Hlasování:

Z 12 přítomných členů NR CZESHA – pro hlasovalo 12, proti hlasovalo 0, zdrželo se 0.

 

Národní rada Unie školských asociací ČR CZESHA

projednala

žádost Asociace soukromých škol na vyloučení A SPŠ z NR CZESHA.

Asociace soukromých škol bere svůj požadavek na vyloučení A SPŠ ČR z CZESHA zpět.

Hlasování:

Z 12 přítomných členů NR CZESHA – pro hlasovalo 12, proti hlasovalo 0, zdrželo se 0.

 

Národní rada Unie školských asociací ČR CZESHA

podporuje

návrat k centrálnímu hodnocení písemné práce z českého jazyka společné části maturitní zkoušky, a to v co nejbližším termínu.

Hlasování:

Z 12 přítomných členů NR CZESHA – pro hlasovalo 12, proti hlasovalo 0, zdrželo se 0.

 

Národní rada Unie školských asociací ČR CZESHA

podporuje

povinnou maturitní zkoušku z matematiky ve společné části pro žáky studijních oborů, jejichž hodinová dotace je v rámcových vzdělávacích programech 10 hodin a více.

Hlasování:

Z 12 přítomných členů NR CZESHA – pro hlasovalo 8, proti hlasovali 3, zdržel se 1.

 

Zapsala: Mgr. Romana Studýnková

Ověřil: Ing. Jiří Zajíček

    galerie