Usnesení Národní rady Unie školských asociací ČR CZESHA z jednání ve dnech 13. 5. – 14. 5. 2015

Byla přijata následující usnesení:

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
podporuje

myšlenku jednotné přijímací zkoušky v maturitních oborech vzdělání.

Hlasování:
Z 12 přítomných členů - pro hlasovalo 10, proti hlasoval 1, zdržel se 1.

 

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
trvá

na usnesení z 6. 11. 2014.

akceptuje
povinnou maturitní zkoušku z matematiky ve společné části pro žáky studijních oborů, jejichž hodinová dotace je v rámcových vzdělávacích programech 10 hodin a více.

Hlasování:
Z 12 přítomných členů – pro hlasovalo 12.

 

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
bere na vědomí

informaci o mistrovské zkoušce

a konstatuje,
že mistrovská zkouška ani profesní kvalifikace nenahrazují stupeň vzdělání.

Hlasování:
Z 12 přítomných členů - pro hlasovalo 12.

 

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
opětovně podporuje

celoplošné testování žáků základních škol.

Hlasování:
Z 11 přítomných členů - pro hlasovalo 10, zdržel se 1.

 

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
přijala a schválila

novou podobu stanov.

Hlasování:
Z 12 přítomných členů - pro hlasovalo 12.

 

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
souhlasí

se zprávou dozorčí rady.

žádá,
aby předsednictvo NR Unie školských asociací CZESHA připravilo na příští jednání návrh úprav rozpočtu tak, aby byl pro následující období vyvážený.

Hlasování:
Z 9 přítomných členů - pro hlasovalo 9.


Zapsala: Mgr. Romana Studýnková
Ověřil: Ing. Jiří Zajíček


Rytířsko 13. 5. – 14. 5. 2015

Ing. Zajíček
předseda Národní rady Unie školských asociací ČR CZESHA

 

    galerie