Usnesení z mimořádného jednání Národní rady Unie školských asociací ČR – CZESHA, Praha, 27.6.2016

 1. V souvislosti s připravovaným systémem změny financování regionálního školství považujeme prezentovaný kariérní systém za zcela zbytečný a administrativně náročný.
 2. NR CZESHA schvaluje „Prohlášení Unie školských asociací ČR – CZESHA“ (které je přílohou tohoto usnesení) a pověřuje předsedu NR CZESHA zajištěním distribuce členům vlády, poslancům a senátorům ČR.
 3. NR CZESHA zásadně nesouhlasí se způsobem, jakým řeší připravované nařízení vlády povinnou maturitní zkoušku z matematiky.
 4. NR CZESHA se k zavedení maturitní zkoušky z matematiky usnesla takto:
  1. Požadujeme navýšit u všech RVP oborů s maturitní zkouškou počet hodin matematiky na minimální počet 10 hodin, s výjimkou oborů skupiny 82.
  2. Požadujeme zavést povinnou maturitní zkoušku z matematiky u všech oborů s dotací výuky matematiky 10 hodin a více.
  3. Požadujeme zavést povinnou maturitní zkoušku z matematiky podle výše uvedených pravidel u všech obrů v jednom termínu, tedy od roku 2021. 

 

Ing. Jiří Zajíček, v.r.
        předseda 


Příloha: Prohlášení Unie školských asociací ČR – CZESHA
         

Prohlášení Unie školských asociací ČR – CZESHA

Unie školských asociací ČR – CZESHA se na svém mimořádném zasedání dne 27. 6. 2016 v Praze jednoznačně připojila k „Výzvě AŘG ČR ředitelkám a ředitelům základních a středních škol“ ze dne 23. 6. 2016. Platové poměry v českém školství jsou ostudou této země a důkazem toho, jak si tato vláda, stejně jako vlády předcházející, váží svých učitelů a školských pracovníků a jak vážně bere budoucnost svého národa.

Unie školských asociací ČR – CZESHA nechce, aby problematika školství byla zúžena pouze na problematiku platů, i když si plně uvědomujeme, že řada problémů zde začíná. Zástupci CZESHA se na svém jednání shodli, že je bezpodmínečně nutné:

 1. Přijmout dlouhodobou koncepci školství, která bude projednaná a především akceptovatelná odbornou veřejností a která nebude podléhat výsledkům voleb a tomu, kdo se zrovna ujal vlády na ministerstvu školství. Fluktuace ministrů školství je varovným signálem, jakou vážnost má školství v očích politiků.
 2. Důrazně upozorňujeme odpovědné činitele této země na velmi neutěšený stav odborného školství v ČR. Bohužel hesla a proklamace na tomto stavu nic nezmění. Zaměstnavatelé budou stále častěji zvedat varovně prst nad plody našeho odborného školství. 
 3. Opakovaně upozorňujeme, že do pěti až deseti let nebudou na odborných školách učitelé řady odborností, týká se to zejména středních průmyslových škol, technicky a řemeslně zaměřených učilišť. Tento problém jen prohloubí neutěšený stav, popsaný v bodě 2.
 4. Platy pracovníků škol nesmí být mariášem, ve kterém se licituje o procentech. Úroveň platů musí odrážet význam resortu při výchově a vzdělávání budoucích generací. 
 5. Žádáme paní ministryni Valachovou, aby mluvila s odbornou veřejností, aby častěji chodila mezi zástupce asociací. Jen tak se může dozvědět jaké potřeby a reálné problémy ředitelé a učitelé řeší. Mnohdy nabýváme dojmu, že se před námi paní ministryně „skrývá“ a nechce slyšet, jaký je skutečný stav na našich školách.

Zástupci Unie školských asociací ČR – CZESHA se domnívají, že největším problémem prosazení oprávněných potřeb a oprávněného postavení učitelů této země je jejich vysoká míra loajality.

Pokud se odpovědní činitelé této země nezačnou opravdu zabývat skutečnými a vážnými problémy českého školství, nebude výměna triček s nápisem „koneclevnýchučitelů“ za trika s heslem „konecloajalníchučitelů“ jen tím jedním z řešení, jak přimět politiky k plnění předvolebních slibů.   

V Praze dne 27. 6. 2016

Ing. Jiří Zajíček, předseda NR CZESHA, předseda Asociace středních průmyslových škol 
Mgr. Jan Mareš, MBA, místopředseda NR CEZSHA, předseda Rady Asociace energetického a elektrotechnického vzdělání
Mgr. Hana Stýblová, členka NR CZESHA, prezidentka Asociace ředitelů základních škol
Jindřiška Kudrlová, předsedkyně Asociace základních uměleckých škol ČR
Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně Asociace Domovů mládeže a Internátů ČR
Mgr. Richard Žert, předseda Asociace obchodních akademií 
Mgr. Jiří Vojáček, předseda Asociace ředitelů církevních škol ČR
Mgr. Jiří Nekuda, předseda Asociace ředitelů hotelových škol
Ak.mal. Bohumír Gemrot, předseda Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory
Mgr. Romana Studýnková, předsedkyně Asociace středních pedagogických škol
Mgr. Otakar Březina, předseda Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru
PhDr. Karel Štix, předseda Asociace zdravotnických škol ČR
Mgr. Vladimír Kolder, předseda Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
Karel Dvořák, předseda Sdružení učňovských zařízení

  galerie