Usnesení Národní rady Unie školských asociací ČR CZESHA z jednání ve dnech 15. 5. – 16. 5. 2018

Unie školských asociací ČR – CZRSHA  přijata následující usnesení:

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
zásadně nesouhlasí s odkladem tzv. „reformy financování regionálního školství“ a trvá na tom, aby byla zahájena od 1. 1. 2019 s plným finančním pokrytím.

Hlasování:
Z 11 přítomných členů - pro hlasovalo 11, proti 0, zdržel se 0.

 

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
trvá na minimálním navýšení platů pedagogických pracovníků o 15 %, a to nejpozději od 1. 9. 2018.

podporuje myšlenku odměňování pracovníků ve školství dle jedné 12stupňové tabulky a trvá na navýšení platů všech pracovníků ve školství o 15 % od 1. 1. 2019.

Hlasování:
Z 11 přítomných členů - pro hlasovalo 11, proti 0, zdržel se 0.

 

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
je znepokojena pomalým a neprůhledným průběhem revizí RVP a nabízí aktivní spolupráci v této oblasti.

Hlasování:
Z 11 přítomných členů - pro hlasovalo 11, proti 0, zdržel se 0.

 

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
opakovaně nesouhlasí s možností opakování přijímací zkoušky.

doporučuje na základě statistických výsledků společnosti CZVV přehodnotit možnost konání přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech. Výsledky jednotlivých žáků se u opakovaných testů výrazně nelišily od výsledků z prvního termínu.

Hlasování:
Z 11 přítomných členů - pro hlasovalo 11, proti 0, zdržel se 0.

 

Národní rada Unie školských asociací CZESHA
vyzývá předsedy jednotlivých asociací, aby u nominovaných členů v krajských radách ověřili, zda mají zájem o aktivní práci v ní. Informaci následně předají předsedovi NR CZESHA Jiřímu Zajíčkovi do 30. 6. 2018.

Hlasování:
Z 11 přítomných členů - pro hlasovalo 11, proti 0, zdržel se 0.

 

Zapsala: Mgr. Romana Studýnková
Ověřil: Ing. Jiří Zajíček

  1. usneseni-15-5-16-5-2018.docx

    Usnesení Národní rady Unie školských asociací ČR CZESHA z jednání ve dnech 15. 5. – 16. 5. 2018

    Vloženo: 27. května 2018, staženo: 367x

galerie