Společné prohlášení UZS ČR a CZESHA k pozměňovacímu návrhu znění § 166 odst. 5 školského zákona

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

s údivem a znepokojením jsme přijali zprávu, že při projednávání novely školského zákona zaměřené na přijímací řízení na střední školy, byl poslancem T. Zajíčkem předložen pozměňovací návrh § 166 odst. 5 školského zákona týkající se změny znění tohoto odstavce vypuštěním slova „závažného“ z textu.

Stejný návrh byl projednán ve vnějším připomínkovém řízení se zásadním nesouhlasem s touto změnou u představitelů zaměstnavatelů, odborových organizací i školských asociací a rovněž v pracovním týmu RHSD jej sociální partneři jednoznačně odmítli.

Důvodem odmítnutí je skutečnost, že navržená změna § 166 odst. 5 jej v podstatě zbavuje smyslu i věcného obsahu. Tento odstavec byl do školského zákona zařazen v důsledku alarmujících zkušeností s odvoláváním ředitelů škol bez jakéhokoliv zdůvodnění a ve snaze zabránit tomu, aby ředitel školy mohl být vystaven subjektivním a často politicky motivovaným tlakům.

Navržená úprava neřeší systémově problematiku hodnocení práce ředitele na základě výsledků výchovné a vzdělávací činnosti školy kterou řídí, ale pouze poskytuje záminku k odvolání kteréhokoliv ředitele na základě marginálního či formálního porušení některého z předpisů, zákonných či podzákonných norem, ke kterému na škole může dojít.

Tyto argumenty zvážilo MŠMT a proto citovanou úpravu stáhlo z předkládaného balíku novel školského zákona do doby, než bude nalezeno skutečně systémové řešení. Toto řešení musí vycházet z objektivního hodnocení na základě evaluace a závěrů kontrolních orgánů, za účasti relevantních partnerů včetně instituce, která na škole působí ze zákona – školské rady.

Podsunutí této „drobné změny“ do tématicky jiné novely školského zákona považujeme za neseriózní a nezodpovědné.

Vyzýváme Vás proto velmi naléhavě, abyste odmítli navrženou změnu citovaného odstavce. V případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu by byli ředitelé a s nimi i školy vystaveni subjektivním a často lokálními politickými zájmy motivovaným tlakům, které jsou v zásadním rozporu s principem nezbytné míry nezávislosti škol, které mají být hodnoceny výhradně na základě výsledků své výchovné a vzdělávací činnosti.

Jsme připraveni společně hledat a podpořit všechna řešení, které budou mít za cíl skutečně poctivě posílit objektivní evaluační mechanismy řízení a hodnocení škol a tedy také práce jejich ředitelů. Pozměňovací návrh pana poslance Zajíčka jde právě opačným směrem.

26. dubna 2008

 

Ing. Pavel Dušek v. r.
prezident UZS ČR
Ing. Jaroslav Ponec v. r.
předseda Unie školských asociací ČR
  1. spolecne-prohlaseni-k-odvolavani-reditelu.doc

    Společné prohlášení UZS ČR a CZESHA k pozměňovacímu návrhu znění § 166 odst. 5 školského zákona

    Vloženo: 4. června 2008, staženo: 1570x

galerie