Prohlášení Unie školských asociací CZESHA k financování přímých nákladů v regionálním školství

Unie školských asociací CZESHA vyjadřuje názor, že převod prostředků určených k financování přímých nákladů regionálního školství ze státního rozpočtu do rozpočtového určení daní krajů je možný za těchto předpokladů:

  • Vytvoření legislativního prostředí, které zajistí srovnatelné podmínky pro rozvoj vzdělávací soustavy a odměňování pracovníků ve školství v jednotlivých krajích.
  • Definování odpovědnosti státu a krajů za rozvoj regionálního školství.
  • Uzákonění rámcových vzdělávacích programů včetně definice podmínek potřebných k jejich zajištění.
  • Uzákonění zásad rozpisu a použití prostředků na vzdělávání na srozumitelném a transparentním normativním základě odvozeném od rámcových vzdělávacích programů.
  • Posílení nezbytných principů právní subjektivity škol.

Za velmi důležité považujeme v této souvislosti naplnění záměrů uvedených v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílé knize) směrem k žádoucímu vývoji objemu prostředků určených pro vzdělávání, které vytvoří potřebný rámec pro řešení této problematiky.

V Telči 19. března 2003

PhDr. Josef Filouš
předseda Unie CZESHA

    galerie