Další vzdělávání a kariérní růst pedagogických pracovníků – teze CZESHA

Proběhlo vnější připomínkové řízení vyhlášky o dalším vzdělávání a kariérním růstu pedagogických pracovníků a zákonitě pokračují diskuse na toto téma v Asociacích i odborné veřejnosti. Zajímavý bude např. diskusní okruh o dalším vzdělávání na výroční konferenci SKAV 16. června 2005.

Bylo by proto předčasné vtěsnat probíhající výměnu názorů do konečného stanoviska, ale otevřené otázky a úskalí celého systému jsou zřejmé:

 • Existuje nebezpečí formalizace celého systému, pokud půjdeme cestou příliš taxativního vymezování oprávněných institucí, rozsahu i obsahu dalšího vzdělávání.
 • Potřeba zajistit chod škol a vytížení učitelů v průběhu školního roku by nás mělo dovést k upřednostňování diferenčních a jiných alternativních forem. S ohledem na tuto skutečnost je potřebné najít dostatečně pružnou definici obsahu i rozsahu dalšího vzdělávání.
 • Důležitou otázkou, která ovlivní chod školy i účast v celém systému, bude míra pravomoci ředitele v rozhodování o účasti učitelů s ohledem na konkrétní potřeby školy a zajištění výuky na straně jedné a na druhé straně míra autonomního rozhodnutí učitele ve věci dalšího vzdělávání.
 • Zásadní otázkou bude financování celého systému ve dvou rovinách:
  • v odměňování pracovníků podle kariérních stupňů,
  • v úhradě významných nákladů, které v souvislosti s dalším vzděláváním na škole vzniknou.
 • Samostatné úvahy si zaslouží zařazení do kariérních stupňů odborníků přicházejících z praxe a zhodnocení jejich nenahraditelných a často specifických znalostí získaných vzděláváním, které není spojeno s příslušnou formou akreditace. Právě tak musí systém umožnit odborné vzdělávání reagující na inovační trendy, které často není akreditováno obvyklým způsobem, s adekvátním zařazením do kariérních stupňů.

Stojíme tedy i zde na rozcestí. Buďto vytvoříme dostatečně kreativní a motivační systém dalšího vzdělávání učitelů a nebo nastartujeme dalšího kola honby za formálními osvědčeními, která budou málo odpovídat skutečným potřebám pedagogů a škol. Myslím, že i tato otázka zůstává otevřená.


Jaroslav Ponec
předseda Unie CZESHA

 1. jednani-o-krajskych-normativech.doc

  Další vzdělávání a kariérní růst pedagogických pracovníků - teze CZESHA

  Vloženo: 5. června 2006, staženo: 2693x

galerie