Členské asociace

Asociace Domovů mládeže a Internátů ČR
www.domovy-mladeze.cz

Předsedkyně

Mgr. Sylva Nekolová
tel.: 604 231 541
e-mail: nekolova@dmhk.cz

DMIaŠJ Hradec Králové

Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání
aeev.eu

Předseda

Ing. Pavel Zasadil
tel.: 734 153 902
e-mail: reditel@sosehl.cz

Poděbradská 1, 190 00 Praha – Vysočany

Tajemník

Ing. Pavel Chejn
e-mail: chejn@csze.cz

Asociace hotelových a gastronomických škol, z. s.
www.arhs.cz

Předseda

Mgr. Jiří Nekuda
tel.: 417 539 029, 736 482 060
e-mail: nekuda@sostp.cz

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice

Tajemník

Mgr. Petr Vomela
tel.: 271 725 281
e-mail: reditel@shs.cz

Hotelová škola Praha 10

Asociace konzervatoří ČR

Předseda

MgA. Eduard Klezla
e-mail: Klezla.Eduard@kjj.cz

Asociace konzervatoří České republiky, z.s. Českobratrská 958/40, Moravská Ostrava, 702 OO Ostrava

Asociace obchodních akademií
www.asociace-oa.cz

Předseda

Mgr. Richard Žert
tel.: 271 742 313, 774 449 901
e-mail: zert@heroldovysady.cz

Obchodní akademie Heroldovy sady , Heroldovy sady 362/1, Vršovice, 101 00 Praha 10

Tajemník

Ing. Petr Kyjovský
tel.: 553 759 183
e-mail: kyjovsky@oa-opava.cz

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava

Asociace předškolní výchovy
asociacepv.cz

Předsedkyně

Mgr. Hana Splavcová
tel.: 602 573 675
e-mail: hana.splavcova@npi.cz

MŠ, Sokolovská 182, Praha 8

Členka výboru

Mgr. Zora Syslová Ph.D.
tel.: 549 493 960
e-mail: zora13@seznam.cz

Katedra pedagogiky PF MU, Poříčí 31, 603 00 Brno

Asociace ředitelů církevních škol ČR
skolstvi.cirkev.cz

Předseda

Mgr. Jiří Vojáček
tel.: 777 638 548
e-mail: vojacek.jura@gmail.com

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola jana Pavla II. Hradec Králové

Asociace ředitelů základních škol ČR
www.asociacezs.cz

Prezident

Mgr. Ing. Luboš Zajíc MBA
tel.: 607 573 830, 321 785 267
e-mail: zajic@zspecky.cz

ZŠ Pečky, Tř. Jana Švermy 342, 289 11 Pečky

Viceprezidentka

Mgr. Jarmila Bjačková
tel.: 556 722 485
e-mail: j.bjackova@zsjicinska.cz

Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory
www.vytvarneskoly.cz

Předseda

Ak.mal. Bohumír Gemrot
tel.: 272 111 226
e-mail: gemrot@seznam.cz

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, PRAHA 3

Asociace středních pedagogických škol
www.asociacespgs.cz

Předsedkyně

Mgr. Romana Studýnková
tel.: 602 353 354
e-mail: studynkova@gjb-spgs.cz

Gymnázium a SPgŠ Přerov

Asociace středních průmyslových škol ČR
www.asps.cz

Předseda

Ing. Jiří Zajíček
tel.: 222 924 427, 603 897 789
e-mail: jiri.zajicek@mssch.cz

Masarykova střední škola chemická, Křemencova 179/12, 116 28 Praha 1-Nové Město

Asociace vyšších odborných škol
www.asociacevos.cz

Předsedkyně AVOŠ

Ing. Marcela Davídková Antošová CSc.
tel.: 775 351 347
e-mail: davidkova@asociaceavos.cz

Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4

Asociace základních uměleckých škol ČR
www.asociacezus.cz

Výkonný ředitel

Mgr. Tomáš Kolafa
tel.: 605 570 036
e-mail: kolafa@zusliberec.cz

ZUŠ Liberec, Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec

Asociace zdravotnických škol ČR

Předseda

PhDr. Karel Štix
tel.: 606 741 815
e-mail: stix@szscb.cz

SZŠ a VOŠZ, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Tajemnice

PaedDr. Soňa Lamichová
tel.: 495 075 111
e-mail: lamic@zshk.cz

Komenského 234, 500 03 Hradec Králové

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR
www.spddm.org

Předseda

Ing. Mgr. Libor Bezděk
tel.: 777 665 533, 222 333 813
e-mail: info@spddm.org

Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8 - Karlín

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
www.soukromeskoly.cz

Předseda

Mgr. Vladimír Kolder
tel.: 596 361 672
e-mail: vladimir.kolder.dak@dakol-karvina.cz

DAKOL konsorcium firem, Petrovice u Karviné č.570, 735 72

Zástupce

PhDr. Dana Čapková PhD.
tel.: 603 830 036
e-mail: dana.capkova@soukromeskoly.cz

Sdružení soukromých škol, V Olšinách 75, 100 00 Praha 10


Zástupce

Paedr. Josef Horák PhD.
tel.: 541 219 803
e-mail: skolyjh@vol.cz

Sdružení učňovských zařízení
suzcr.cz

Předseda

Karel Dvořák
tel.: 603442438
e-mail: karel.dvorak@ohradni.cz

Ohradní 57, 145 01 Praha 4